Inter- Networx, L.L.C.

Hosting Plan Features

Plan FeaturesR-1R-2R-3
Disk Space w/RAID300 MB800 MB1200 MB
Transfer3 GB8 GB12 GB
Monthly$9.95$16.95$24.95
Email Features
Email Accounts50100250
Web Based EmailYesYesYes
Account ForwardingYesYesYes
AutoresponderYesYesYes
Catch All EmailYesYesYes
Mailing ListYesYesYes
Email FilterYesYesYes
Email AliasesYesYesYes
Spam AssassinYesYesYes
Box TrapperYesYesYes
ClamAV Anti-VirusYesYesYes
Software Support
CGI-BINYesYesYes
PerlYesYesYes
PHP w/Zend OptimizerYesYesYes
PythonYesYesYes
Imagemagick / GDYesYesYes
Server Side IncludesYesYesYes
Frontpage ExtensionsYesYesYes
Database
MySQLUnlimitedUnlimitedUnlimited
PostgreSQLUnlimitedUnlimitedUnlimited
phpMyAdminYesYesYes
phpPgAdminYesYesYes
E-Commerce
osCommerceYesYesYes
Agora CartYesYesYes
Cube CartYesYesYes
Shared SSL CertificateFreeFreeFree
Private SSL CertificateAddAddAdd
Web Statistics
AWstatsYesYesYes
WebalizerYesYesYes
Urchin 5 StatsAdd-OnAdd-OnAdd-On
Raw Access LogsYesYesYes
Bandwidth MeterYesYesYes
Multimedia
Real Audio/VideoYesYesYes
Shockwave/FlashYesYesYes
Windows MediaYesYesYes
Website Control
24x7 FTP AccountUnlimitedUnlimitedUnlimited
Anonymous FTPYesYesYes
Control PanelcPanelcPanelcPanel
RVskinYesYesYes
Web File ManagerYesYesYes
Pre-Installed Scripts
FantasticoYesYesYes
CGI-CenterYesYesYes
Website BuilderAdd-OnAdd-OnAdd-On
Advanced Options
Custom Error PagesYesYesYes
Cron JobsYesYesYes
Password Protected DirYesYesYes
URL RedirectsYesYesYes
MIME TypesYesYesYes
Apache HandlersYesYesYes
Hot Link ProtectionYesYesYes
Leech ProtectYesYesYes
Shell (Jailed SSH)RequestRequestRequest
Reverse DNSRequestRequestRequest
BackupsDailyDailyDaily
Support
Helpdesk SupportYesYesYes
Telephone SupportYesYesYes
Server Specifications
CPUDual XeonDual XeonDual Xeon
Memory (Minimum)2048MB2048MB2048MB
Operating SystemRHE LinuxRHE LinuxRHE Linux
Setup FeeTBDTBDTBD
Monthly$9.95$9.95$9.95
Scroll to Top